Septembrie 2021

În septembrie, semnul ursului a dominat piața acțiunilor în majoritatea țărilor. În toate țările, randamentele obligațiunilor suverane au crescut. Accelerarea inflației și tonul de uliu al băncilor centrale au fost principalii determinanți ai acestui trend. Băncile centrale au continuat să înăsprească condițiile monetare.

20_Evoluţia_pieţelor_financiare_septembrie_2021.pdf