Ianuarie

În ianuarie, piața acțiunilor a avut o evoluție divergentă. În general, diferențele s-au manifestat între piețele dezvoltate și cele emergente. Tendința generală a fost de creștere a randamentelor pe piața obligațiunilor suverane. Băncile centrale nu au modificat cadrul expansionist al politicii monetare.

12_Evoluţia_pieţelor_financiare_ianuarie.pdf