Octombrie

În octombrie, incertitudinea și accentuarea restricțiilor de mobilitate au influențat negativ piețele. Pe piața obligațiunilor suverane, randamentele au avut evoluții disparate. Principalele bănci centrale au menținut neschimbată direcția politicii monetare.

Evoluţia_pieţelor_financiare_Octombrie.pdf