Decembrie

În decembrie, raliul piețelor acțiunilor a continuat, încheind un an istoric. Viteza cu care ciclurile de creștere și scădere s-au succedat pe piețe va rămâne memorabilă pentru anul 2020. Pandemia, băncile centrale și autoritățile guvernamentale au fost principalii actori în dinamica piețelor. Randamentele obligațiunilor suverane au evoluat într-un interval îngust în decembrie. 2020 a fost un an special și pentru piața obligațiunilor suverane. Intervențiile nelimitate ale băncilor centrale au temperat tensiunile și au asigurat stabilitatea riscului suveran. Principalele bănci centrale au continuat să stimuleze economia prin programele de relaxare cantitativă. 2020 a redefinit politica băncilor centrale, acestea jucând rolul principal în piețele financiare. Pandemia a determinat intervenții fără precedent, i.e. rata anuală de creștere a activelor FED și ECB a fost de 77% și, respectiv, 50%.

Evoluţia_pieţelor_financiare_decembrie.pdf