Evoluția piețelor financiare - raport lunar

Piața acțiunilor

Piața acțiunilor este în centrul pieței financiare. Află cum au evoluat randamentele pe principalele piețe de acțiuni în martie 2024.

Piața obligațiunilor suverane

Obligațiunile suverane sunt un referențial pentru politicile publice și așteptările inflaționiste. Află ce s-a întâmplat pe piața obligațiunilor suverane în martie 2024

Băncile centrale

Băncile centrale influențează major piețele financiare și economia reală. Citește despre deciziile băncilor centrale din martie 2024.

Contact

Despre autori